ואם לא יתגלו בבדיקת המהנדס ליקויי בניה בדירתי ?

 
מספר גדל והולך של דיירים מודעים לצורך והחשיבות של עריכת בדק בית הנדסי בביתם.
ברור כי המצאותם של ליקויי בנייה בדירה, דורשת את ידיעתם של הדיירים על מנת שיוכלו לתבוע
מהקבלן את התיקונים בדיוק ובפירוט המקסימליים.
לעתים עולה מהדיירים התהייה - אולי בדירה שלנו אין ליקויי בנייה.
ואז, נזמן את המהנדס, נשלם מכספינו (שגם כך הולך ומתדלדל אל מול כל ההוצאות הכרוכות 
ברכישת ואבזור הדירה החדשה...) - וכל זאת לחינם.
 
 
כדי לעזור לאותם דיירים מתלבטים, נקבע  בארד בדק בית סך מינימלי של עלות ליקויים להנפקת דו"ח הנדסי.
כך, כאשר המהנדס הבודק, מתרשם בשעת הסיור הראשוני שהוא עורך בדירה, כי אין ליקויי בנייה ותכנון
שסך עלות תיקונם עולה על עשרת אלפים שקלים - לא מונפק דו"ח ביקורת מבנים.
במקרים אלו, המהנדס מוסר ומתאר לדייר בעל פה את אותם ליקויי בניה מינוריים הקיימים בדירה
והדייר אינו מתבקש לשלם עבור אותה בדק הבית. 
 
 
 
בדק בית
 
 
 
יש לציין כי עלות תיקון ליקויי הבנייה נאמדת על פי מחירונים מעודדנים המתפרסמים מדי חודש.
סיבה נוספת לקביעת סף לעלות ליקויי בנייה היא העובדה כי האינטרס של צוות ארד בדק בית
הינו לעודד את איכות הבנייה בארץ. אנו מעוניינים לעודד קבלנים איכותיים ולתת להם גושפנקא 
לטיב בניה מצטיין. 
המציאות בשטח השבה ומתגלה בדיקה אחר בדיקה היא שברוב הדירות אכן מתגלים ליקויי בנייה ותכנון
ואפילו רבים כאלו. 
יש השואלים כיצד יתכן שבשנים עברו, הדיירים הסתדרו ללא בדיקת מהנדס ואליו כיום היא כה נצרכת?!
ובכן, התשובה מורכבת ממספר גורמים.
ראשית, ברור לכל כי המודעות הצרכנים של הציבור גדלה לאין ערוך. כיום אנו דורשים לקבל תמורה הולמת 
עבור כספינו ומכנים להתאמץ ולא לוותר על מה שהובטח לנו.
שנית, ניתן לראות תהליך בבנייה שמביא לעלייה במספר ליקויי הבנייה והתכנון.
תהליך זה כרוך בעובדה כי כיום מעורבים בבנייה קבלני משנה רבים יותר מהעבר. שרשרת האצלת התפקידים
גדלה והתארכה. מהקבלן הראשי ועד לרצף בשטח שיושב וקובע את המרווחים בין המרצפות, עומדים מספר לא
קטן של קבלני משנה. התיאום ביניהם הופך להיות מסובך יותר וכך גם הפיקוח על טיב עבודתם.