בדיקת חלונות במסגרת בדק בית

 
נכתב בשיתוף עם מהנדס רון ארד
ארד בדק בית

בדק בית היא בדיקה כוללת ומאוד מקיפה. מטרתה של בדיקת דירה לפני קניה היא לבחון כל פרט ופרט שקשורים אל הבית, החלל המשותף לשכנים והסביבה. בדיקת ליקויי בניה תבטיח שקיפות מלאה לגבי מצב הנכס וסביבתו, שקיפות שלא בהכרח תהיה נגישה בדרך אחרת. בדיקת ליקויי בניה חשובה לא רק לנקודת הזמן הנוכחית בה אתם רוכשים את הנכס, אלא היא חשובה גם לעתיד בו תרצו אולי למכור את הנכס. בדק בית יאפשר לבצע הערכת מצב אובייקטיבית, שלא אחת מובילה להורדה בערך הנכס. זהו מידע חשוב מאוד משום שמדובר על סכומים של עשרות אלפי שקלים ואף למעלה מכך.
בין הפרטים השונים וליקויי הבנייה אותם יבדקו המהנדס וציוותו במסגרת בדיקת דירה יהיו החלונות. החלונות, יחד עם הדלתות, הם הפתחים של הדירה. לפתחים הללו יש משמעות רחבה, הן מבחינת האיטום, בידוד, מבחינה אקוסטית, מבחינת חמצן ואור, בטיחות ומיגון. ללא ספק שפע של אלמנטים אותם יש לבחון ולוודא תקינותם.

 

בדיקת חלונות כוללת

 
  • החלון יהיה אטום לגמרי לחדירת מים ויכלול פרט איטום סמוי, מלבד האיטום הסיליקוני הגלוי.
  • סגירה ונעילה של החלון- החלון צריך להפתח ולהסגר בצורה תקנית וללא בעיה. הוא צריך להיות ישר וללא סטיות.
  • גודל החלון- החוק מבהיר בצורה מפורשת את מידות החלון ביחס לגודל החדר והבית כולו. ההתייחסות היא לכל סוגי החלונות כדלקמן:
  • oחלונות בתוך הבית- במידה ויש חלונות בתוך הבית עצמו יש להקפיד שאין בהם ליקויי בניה וכי לא יפחת גודלם של החלונות מאחוז מסויים מגודל החדר הנמדד על בסיס גודל שטח הרצפה. בחדרי שירות הכוללים את חדרי האמבטיה, בתי השימוש, חדר כביסה וחדרי ארונות התקן מחמיר מבחינת גודל החלון.
  • oבחלון מטבח הגובה העליון של המשקוף לא יהיה פחות משני מטרים.
  • oבעת בדיקת גודל החלונות נבדק גם המרחב פתיחה של החלון. עליו להיות מרווח מספיק, בהתאם לחוק.
  • סימוני החלון- חלונות צריכים להיות מסומנים בהתאם לדרישות התקן. בבדיקת בק בית יבחנו שהסימון צריך יכלול את שם היצרן, הדגם ופרטים נוספים רלוונטיים, כאשר סימון זה יכול לבוא לידי ביטוי במדבקה אשר מוצמדת אל הזגוגית. קיומו של הסימון הכרחי, אך ניתן להדביק אותו במקום אשר אינו נראה לעין. הסימון חייב להיות על כל סוגי החלונות, כאשר זגוגיות בטיחותיות מצריכות התייחסות מיוחדת.
  • ניקוי חלונות- יש להתקין את החלון באופן שיאפשר ניקוי נגיש וללא שום בעיה. בדק בית אכן מוודא שהנגישות לחלון ולכל חלקיו לצורכי ניקוי צריכה להיות קלה, פשוטה ובאופן שאין בו משום סיכון למנקה.
 
את סיכומי בדק הבית וליקויי בניה יספק המהנדס על גבי מסמך מרוכז, כאשר זה יהווה אסמכתא לרוכשים החדשים. המסמך מחייב את הקבלן לפעול עפ"י חוק המכר ולתקן את ליקויי בניה ואחרים תוך זמן סביר, דהיינו שבוע עד שבועיים.