בדק בית לשטחים משותפים

 
גרים בבניין? אם כך, עניין ליקויי התכנון והבנייה אינו מסתכם בבדיקתם בדירתכם הפרטית אלא רצוי שתכלול את בדיקת השטחים המשותפים בבניין.
שטחים משותפים בבניין הם אותם איזורים המשותפים לכלל הדיירים ומוגדרים במסגרת התוכנית שכל דייר קיבל לידיו בעת רכישת הדירה. שטחים אלו כוללים את הלובי, חדרי המדרגות, חדרי המערכות (חשמל,מים,מעליות,משאבות), חניונים, חיפוי חוץ לבניין, פיתוח, גג, מועדון/מחסן משותף וכו'.
מדוע הבדיקה חשובה ועד כמה היא נוגעת לעניינו של כל דייר ?
החשיבות רבה ביותר ונוגעת הן לבטחונם האישי של הדיירים ולאיכות חיים בבניין והן למניעת הדרדרות ליקויי בנייה ושמירת ערך הבניין והדירות שבו.
להלן נביא מספר דוגמאות לליקויי בנייה המתגלים בבניינים משותפים.
דרכי מילוט - בשעת חירום יש חשיבות עצומה לכך שדרכי המילוט עומדות בתקן. כך יש לבדוק קיומן של דלתות אש שנסגרות אוטומטית, מפוחי אוויר שיוצרים לחץ חיובי בחדרי המדרגות ועוד.
חיפוי חוץ - אחד מליקויי הבנייה החמורים שגובים מחיר דנים הוא אריחי חיפוי חוץ שאינם מודבקים כראוי ועלולים ליפול על העומדים בקרבה הבניין.
על ידי ביצוע בדיקה הנדסית לשטחים המשותפים בבניין, מנצלים הדיירים את חובת הקבלן כפי שמוגדרת בחוק המכר - לתקן את הליקויים. 
ארד בדק בית מציעה לבניינים משותפים להעזר במומחיות ובניסיון שצברו מהנדסינו.
על מנת לענות על על הצרכים של בניינים משותפים, אנו מציעים שתי בדיקות נפרדות 
בהתאמה אישית למבנה, התפקוד והצרכים המאפיינים של בניין משותף.
הבדיקה הראשונה היא בדיקת בינוי, והבדיקה השנייה היא בדיקת מערכות הבניין.  

1. בדיקת בינוי הנדסית

הבדיקה ההנדסית כוללת את כל האלמנטים במבנה:  
 1. השוואה בין תכניות ומפרטים קיימים למבנה
 2. בעיות איטום רטיבות ועיבוי 
 3. חניונים
 4. שלד ובנייה
 5. מערכת חיפוי חוץ
 6. ריצוף וחיפוי פנים
 7. סיוד וצבע
 8. אלומיניום
 9. נגרות
 10. פתחי מילוט ובטיחות ודרכי גישה
 11. חדרי מדרגות
 12. גג
 13. חצר וגינה
 14. מחסנים וחללים משותפים
 15. מתקני אשפה
 16. ח' מעליות 

2.  בדיקת מערכות בניין

בדיקת המערכות הסוקרת באופן מקיף את תפקוד ופעולת המערכות השונות בבניין בפעילות שוטפת ובשעת חירום. 
בדיקות מערכות שונות החיוניות לתפקודם של בניינים משותפים מבוצעות ע"י מומחים
מקצועיים בעלי רקע מיוחד בתקנים,התכנון והביצוע הנוגעים למערכות אלו. 
 • בדיקה של מערכות ניקוז שופכין וניקוז דלוחין, מערכות ניקוז גגות וחניונים בהתאם לתקנים.
 • בדיקת מערכת שוחות הביוב במבנה.
 • בדיקת כל נקודות הבדיקה והשירות למערכת ביוב וניקוז. 
מערכת מים
 • בדיקת מערכות הגברת לחץ, צנרת ואביזרים בבניינים. 
מערכות כיבוי אש וספרינקלרים
 • בדיקת מיתקן ספרינקלרים מתזים, צנרת וברזים להתאם לתקן NFPA 13.
 • בדיקת חדרי משאבות הגברת לחץ דיזל גנרטור, חשמליות, ג'וקי.
 • בדיקת מערכות הסנקה, עמדות נידרנטים ותכולת ארונות נידרנטים בהתאם לתקנים.
 מערכות איורור ומיזוג אויר
 • בדיקות בהתאם לתקנים ישראלים של מערכות מיזוג אויר ואיורור - מערכת ניפוח חדרי מדרגות,
  מפוחי שחרור עשן מחניונים, תעלות פח לפי תקנים, מפוחי איורור ונידוף ריחות.
 • מערכות מיזוג אויר בהתאם לתקן משרד הבריאות בחדרי אשפה.
 • מערכות גילוי C.O בחניונים.
 מערכות גילוי אש וחשמל 
 • בדיקות בהתאם לחוקי המפרטים הבין משרדיים של עבודות חשמל ומ.נ.מ, לוחות חשמל,
  תעלות וכבלי חשמל במתקני בניינים רבי קומות.
 • בדיקת מערכת החירום, גנרטורים בתוך מבנה.
 • בדיקת מערכות הגלאים, צופרים, לחצנים, כיבויים בלוחות חשמל, גלאי עשן בלוחות חשמל,
  רכזות גילוי אש ועשן בהתאם לתקנים ישראלים.
 • בדיקת אינטגרציות בין מערכות גילוי אש/ חשמל' ספרינקלרים/ שחרורי עשן/ מעליות/ גנרטור/ ניפוח חדרי מדרגות.
 • בדיקת תאורת החירום בבניינים רבי קומות.
 • בדיקת תאורת החירום בבניינים רבי קומות.
 • בדיקת מערך הארקות במבנה.
 • לחצן/ מפסק חירום לכבאים בכניסה לבניין.
בטיחות אש
 • בדיקת הפרדות אש ואיזורי מילוט בבניינים.
 • בדיקת שילוט והכוונה בהתאם לתקנים.
 • בדיקת הפרדות אש, דלתות אש, דמפרי אש ועשן.
 
לגבי כל אלמנט הנבדק בבניין מבוצעת בדיקת התאמה בין נתוני הבניין לחוקים אליהם 
כפוף הקבלן מעצם חוק המכר:         
                          
"התקנות" – תקנות התכנון והבנייה תש"ל – 1970, התוספת השנייה. 
           
      "ת"י" – תקן ישראלי.
           
      "תקנות הג"א" – תקנות ההתגוננות האזרחית, תש"ן – 1990.
          
       הל"ת – ההוראות למתקני תברואה (הל"ת) – תש"ל – 1970.
         
         "התכניות" – התכניות אשר צורפו לחוזה כחלק מהחוזה.
          
        "המפרט"- המפרט אשר צורף לחוזה כחלק מהחוזה.
         
         "המפרט הכללי"- המפרט הכללי לעבודות בניין בעריכת הוועדה הבינמשרדית ובהוצאת
               משרד הביטחון אשר מהווה אמת מידה לביצוע נכון של חברת הבנייה.
          
          פסקי דין – פסקי דין קודמים בנושאים בהם הייתה מחלוקת.