בדירתי בעיית רטיבות החוזרת על עצמה למרות תיקוני הקבלן

 
איתור וזיהוי נכונים של סיבת הרטיבות

בעיות רטיבות נובעות מסיבות שונות. להלן מס' דוגמאות:
 - ליקויים באיטום חוץ.
 - ליקויים בחיפוי חוץ.
 - ליקויים באיטום הגג.
 - ליקויים באיטום החלונות.
 - בעיות אינסטלציה (נזילות).
 - ליקויים באיטום מרפסת.
 - חדירת רטיבות דרך צנרת חשמל.
 - בעיות עיבוי כתוצאה מבידוד תרמי לקוי.

לעתים מנסה הקבלן לתקן את הבעייה אולם היא שבה ומופיעה. 
הדבר עלול לנבוע מביצוע של תיקון שטחי בלבד (כגון: צביעה בצבע נגד פטריות) שכמובן 
שאינו יכול לטפל במקור הבעייה; או שאכן משתדל הקבלן לתקן אולם לא מצליח בשל חוסר 
מקצועיות בתחום. תחום בעיות הרטיבות דורש מקצועיות וידע רב. 
מהנדסי החברה עברו הכשרה מיוחדת בטכניון בתחום זה.
בביקורת המומחה ייבדקו סימני הרטיבות, תאותר סיבת/סיבות הרטיבות
ויפורט אופן התיקון ועלותו.

בהזמנת הבדיקה נא להודיע על קיום או חשש לרטיבות ויישלח מהנדס
מומחה לתחום זה.