בדק בית שאלות ותשובות

 
האם עדיף לבצע בדיקה הנדסית לפני מסירת הדירה או אחריה?
 
מה עושים אם הקבלן לא מאפשר הכנסת מהנדס לביצוע בדיקה הנדסית לפני המסירה?
 
 
 
 
 
מה עושים אם הקבלן לא מוכן לתקן את הליקויים שנמצאו בדוח ההנדסי ?
 
איך לבחור חברת בדק בית?
 
כמה זמן אמור לערוך בדק בית ?
 
מי מבצע את הבדיקות ההנדסיות?