לשם מה נדרש דו"ח ביקורת מבנה הנדסית?

 
דירה מורכבת מאלמנטים רבים.
חלקם נראים לעין וחלקם נסתרים. לדייר הרוכש את דירתו אין את הידע המקצועי המקיף הנדרש על מנת
לבדוק שהדירה עומדת בתקני התכנון והבנייה (מעל 8,000 סעיפים) ושרמת הביצוע ראויה ואכן כוללת את הרשום במפרט ובתכניות.

גם כאשר הדייר כבר הצליח לאתר ליקוי בנייה בביתו, הוא מוצא עצמו נדחה בילך ושובי ע"י הקבלן או שהליקוי מטופל בצורה קוסמטית בלבד כך שהדייר מאמין שהבעיה תוקנה אך המציאות עלולה לטפוח על פניו בעוד מספר שנים, כאשר תקופת האחריות של הקבלן לתיקון הליקויים תפוג.

בביקורת הדירה על ידי מומחה, מקבל הדייר תמונת מצב כוללת לגבי הדירה, ועל סמך זאת, יש בידיו הכלים הדרושים לקבלת החלטה כיצד לפעול כדי לממש את זכויותיו. 
הדו"ח קביל בבימ"ש והינו דרישה מחייבת לקבלן לתיקון הליקויים שהתגלו ולפיצוי כספי עבור אותם ליקויים
שלא ניתן לתקן. בהגשת דו"ח מומחה מנצל הדייר באופן מקסימלי את חוק המכר המטיל את האחריות במלואה על הקבלן בכל הקשור לליקויי בניה ותכנון.