דגשים לקניית דירה מקבלן

 
דירה חדשה מקבלן, כזו שאף אחד עוד לא גר בה, היא חלומה של אנשים רבים בישראל. לאור הביקוש העולה בדירות חדשות מקבלן מצאנו לנכון להאיר את נושא חשיבות עריכת בדק בית לבדיקת ליקויי בניה גם לדירות חדשות מקבלן.

רבים מהרוכשים טועים בחשיבה שכאשר קונים דירה חדשה אין צורך לבצע בדיקה להערכת ליקויי הבניה שכן דירות חדשות היום נבנות ע"פ תקנים ואין סיבה אשר "יסבלו" מליקויים כמו רטיבות, צנרת ואחרים. מסתבר שזוהי חשיבה שגויה והיום ניתן לראות עלייה במספר התביעות המתגבשות כנגד קבלנים דווקא בשל ליקויי בניה הנמצאים ברכישה של דירות חדשות.

מסירת דירה חדשה ע"י הקבלן לרוכש כוללת מספר התחייבויות שעל הקבלן לעמוד בהן:

הבנייה חייבת להיות בהתאם לתקנים ובהתאם למפרט המתואר בתכנית העבודה- חריגה מתכנית העבודה יכולה להביא לשינויים וליקויי בניה משמעותיים שיצריכו תיקונים עתידיים.

לכל דירה חדשה הנמסרת לרוכשים ישנה תקופת בדק. אורכה של תקופת הבדק נקבע בהתאם לרכיבים השונים בדירה כך שתקופת הבדק עבור הריצוף שונה לדוגמא מתקופת הבדק עבור איטום או חיפוי חיצוני. בתקופת הבדק מחויב הקבלן לתקן כל ליקויי בניה המתגלה בדירה או מחוצה לה בבניין.

לעומת תקופת הבדק ישנה גם תקופת האחריות אותה נותן הקבלן עבור כל ליקויי הבניה שהוכח לגביהם שמקורם בתכנון, בעבודת הבניה או בחומר הגלם.תקופת האחריות מתחילה מיד לאחר תקופת הבדק.

ישנם ליקויי בניה הקשורים בעומסים על הקרקע והבטחת יציבות המבנה משהוכחו חד משמעית שאינם קשורים לרוכש מחויבים ליקויים אלו בתיקון ע"י הקבלן החל מיום קבלת הדירה ע"י הרוכש ועד למשך של עשרים שנה ונקראים "אי התאמה יסודית". בתקופת אי התאמה יסודית (אפילו לאחר 20 שנים) אם מוכח כי הליקוי מקורו מתכנון, מעבודה או  שימוש בחומר גלם לקוי, מחויב הקבלן לתקן את הליקויים.

בעת מסירה של דירה מחויב הקבלן בהגדרת ובהצגת הוראות תחזוקה ושימוש עבור הרוכשים.
 

פרוטוקול מסירה

 
על כל רוכש דירה לקבל פרוטוקול מסירה, המציג בפניו את כל המפרט והליקויים שנמצאו בדירה בעת מסירתה מיד הקבלן לרוכש. פרוטוקול המסירה הוא האחריות הקבלן וניתן ע"י נציג הקבלן.

על אף הפרוטוקול והפירוט בו, תמיד מומלץ לרוכשים להביא מטעמם מהנדס מומחה מתחום בדק הבית אשר יבצע בדיקה קפדנית של כל הליקויים שאינם נראים לעין בלתי מקצועית. אם נמצאו ליקויי בניה יש ליידע את הקבלן על ידי מסירה הודעה על הליקויים שאותרו. חשוב מאוד לעשות זאת ע"י שליחה של הודעות כתובות לצורך תיעוד משפטי.
ע"פ החוק מוגדר כי למוכר יהיה זמן סביר לתיקון הליקויים. במידה וליקויי הבניה לא יטופלו ע"י הקבלן יוכל הרוכש להגיש תביעה משפטית כנגדו. בתביעה המשפטית יהיה על הרוכש להציג חוות דעת מומחה בתחום ליקויי הבניה והערכה כלכלית של עלות התיקון של הליקויים.