דוד שמש שלא מחמם כמו שצריך

 

יום שמש חורפי שמסתיים בערב קריר וכשאתם רוצים להתקלח המים החמים נגמרים מהר מדיי ובצורה לא סבירה?
כמדובר בבניין חדש מקבלן ,בעיות עם המערכת הסולרית הם ליקוי בניה בהחלט שכיח -
תכנון לקוי של אזור הקולטים הסולריים מביא לכך שחלק מקולטי השמש לא עושה את העבודה.
התקן קובע שקולטי שמש  יכולים להיות תחת צל עד 10% מגודלם כלומר לפחות 90% מגודלם צריך להיות חשוף לשמש.  
בבנין חדש זה למשל נראה בבירור שהקולטים הנמצאים מצד ימין מוסתרים על ידי פיר המדרגות נמצא מדרום אליהם ומסתיר אותם לגמרי.


קולטי שמש המוסתרים בפיר.jpg
מיקום הקולטים ואופן הצבתם הנם בניגוד לתקן 579 (חלק 5 סעיף 4.2.2 הדן במערכות סולריות). על פי תקן 579 עם הפניה לחלק 4 בתקן:
הקולטים יוצבו במקום שבו לא יוטל עליהם צל חזיתי או צדדי כלשהו" ו- "שטח ההצללה המרבי על קולט שמש יהיה קטן מ- % 10

בביניינים רבים מוצא מהנדס בדק בית הסתרות של חלקים נרחבים יותר מהקולטים ולפיכך על הקבלן להזיז את מיקום הקולטים או לפצות כספית את הדיירים.
יצויין עוד כי בעיות במערכת הסולרית בבניינים חדשים אינם מסתכמות רק בהסתרת קולטי השמש.
בעיה נוספת למשל יכולה להיות בחיבורים של המערכות הסולריות הסגורות ולפיכך נזילות שגורמות להורדת לחץ המים וכ'.
בכל מקרה מומלץ לעשות ביקורת מבנים לדירה ולשטחים המשותפים.