האם צריך סרגל של 2 מ' כדי למדוד שיפוע במרפסת?

 

 קיימת דיסאינפורמציה במדידת שיפועים במרפסות.
רבים סבורים כי המדידה מתבצעת בסרגל של 2 מ'.
אך הדבר אינו כך. מדידה בסרגל 2 מ' מתייחסת למדידת מישוריות (כלומר, שקעים ובליטות לאורך הריצוף).
כשמדובר בבדיקת שיפוע מרפסת אין אזכור למדידה באמצעות סרגל 2 מ'.
ת"י 1555 חלק 3, תיקון 2014 מזכיר סרגל של 2 מ' ביחס לסטיות מקומיות במישוריות.מישוריות איננה קשורה לשיפוע.
במרפסת מדובר במדידת שיפוע ולא מדידת מישוריות.
סעיף 3.2 בת"י 1555 חלק 3 מתייחס לשני סעיפים.
האחד בדיקת שיפוע במרפסת
השני בדיקת מישוריות והפנייה לת"י 789, שם שוב מוזכרת בדיקה בסרגל 2 מ'.
להלן סעיף 3.2 בת"י 1555 חלק 3:להלן ת"י 789 בו מוזכרת בדיקת המישוריות (ולא בדיקת שיפוע במרפסת):מעבר לצורך,
 יאמר שלו באמת היה צורך בסרגל של 2 מ' בבדיקת שיפוע מרפסת -  אז היתה מותרת שלולית אם נניח היו רק 2 אריחים בעלי שיפוע לקוי לאורך הסרגל.  דבר שלא עומד במבחן הסבירות.

ראייה נוספת לכך שלא צריך סרגל של 2 מ'  - תגיע ממדידת שיפוע במקלחון שם נדרש מינימום של 1% שיפוע. מכיוון שמקלחון סטנדרטי הוא במידות 80 ס"מ x 80 ס"מ מובן מאליו שמדידה בסרגל של 2 מ' איננה אפשרית.