ליקויי בניה בחלונות

 

החלונות הקיימים בשוק

 
חלונות מתחלקים למספר סוגים עיקריים: חלונות אלומיניום רגילים עם תריסי גלילה, חלונות בלגיים מפלדה או אלומיניום, חלונות קיפ (בעיקר בחדרי רחצה), חלונות דרייקיפ (פתיחה בשני אופני) וחלונות ממ"ד אטומים.
ברוב החלונות מותקנים תריסי גלילה חשמליים או ידניים.
 

תקנים לחלונות

 
מתוקף חוק המכר כפוף הקבלן / המשפץ קיימים תקנים מסוימים הקשורים לחלונות ולתריסים.
קיימים מספר תקנים רלוונטיים לגבי חלונות ותריסים. בתקנים דרישות שונות לגבי אטימות, חוזק הזגוגית ותכונות נוספות, טיב החומרים, אופן ההתקנה, עמידות בקורוזיה (חלודה), תכונות המסגרת וההלבשות, טיב האביזרים (גלגליות, סוגרים, צירים וכו'), טיב הצביעה ועוד.
 

ליקויי בניה ותקנים לחלונות

 
התקנים מפרטים באופן יסודי את הדרישות בעבור חלונות ועל היצרן והמתקין לעבוד לפיהם.
כאשר העבודה מתבצעת שלא בהתאם לתקן או רק באופן חלקי בהתאם לתקן, נוצרים ליקויים המאופיינים כליקויי בניה.
ליקויי בניה של חלונות עלולים לגרום לבעיות מגוונות. שאנו מהנדסי בדק בית נתקלים בהם במסגרת בדק בית או ביקורת מבנים.
 

ליקויי בניה אופייניים

 
ליקויי בניה בתחום חלונות יכולים להיות חלק מהמצבים המתוארים לעיל:
 
חדירת מים אל תוך הדירה.
חדירת רוח אל תוך הדירה.
חדירת רוח ממפסקי תריסי גלילה.
פילוס לקוי של המסגרת ושל ארגז הרוח.
קורוזיה (חלודה) במסגרות פלדה (בעיקר בחלונות ממ"ד וחלונות בלגיים) – ראה תמונה.
זגוגית שאינה עומדת בחוזק הנדרש ומהווה סכנה בטיחותית.
פגמים בלוח הזגוגית כגון שקעים בועות ושריטות.
התקנה לקויה של הפרופילים כגון מרחק משתנה בין פרופילים.
זווית חיצונית ופנימית רחוקה מדי מתריס הגלילה.
חריקות ועקמומיות בשעת העלאת והורדת התריס החשמלי.
מנוע תריס חשמלי חלש מדי ביחס לגודל התריס.
סרטי משיכה (לתריס) מתפוררים.
חוסר בפתחי ניקוז.
חלון ממ"ד בולט ממישור הקיר ומפחית את שטח החדר (ראה תמונה).
 
ועוד רבים...
 
ליקויי בניה
 
* חלודה בסף חלון ממ"ד
 
ליקויי בניה
 
* הפחתת שטח החדר עקב התקנה בולטת של החלון
 
אחת מהבעיות הכאובות הנה חדירת רטיבות ו/ או רוח מהחלונות. ליקוי בניה זה מופיע גם כשהחלונות מגיעים מהיצרנים הטובים ביותר.
בעיות הרטיבות מחמירות בחזיתות מערביות וצפוניות ובעיות חדירת הרוחות מחריפות ככל שהקומה גבוהה יותר.
התקנת חלונות נכונה צריכה להתבצע בהתאמה ובשילוב נכון עם בעלי מקצוע נוספים בבניין כגון חיפוי האבן, הטייח ואיש האיטום. כשהעבודה מבוצעת בפיקוח מקצועי של מנהל העבודה לא תהיינה חדירות רטיבות.

טיפ בעניין חדירת רוחות ממפסק תריס גלילה:
חדירת רוחות עלולה לנבוע מגורמים שונים וצריכה להיבדק ע"י מהנדס בדק בית באופן פרטני.
אך נפרט פה תופעה אחת הגורמת לחדירת רוח בשל חוסר תשומת לב החשמלאי. מוביל החשמל המגיע אל מנוע תריס הגלילה צריך להיות אטום. כשהצינור אינו אטום, חודרת דרכו רוח המגיעה מבחוץ אל תוך ארגז התריס ומשם אל מפסק החשמל שבקיר ואל תוך הדירה.

לקריאה נוספת  בנושא של חלונות אלומיניום