ליקויי בניה בלוח חשמל

 

לכל אחד מאיתנו ידוע עוד מילדות כי הצירוף בין חשמל ומים מאותת - סכנה.

בואו נתבונן מה מצא מהנדס ביקורת המבנים של ארד על גג בניין חדש בחולון.
כאשר עלה המהנדס לגג הוא מצא לוח חשמל של משאבות מים לבניין – חשוף לגשם. 
הלוח כוסה בניילון!!!

השלכות יגיעו כבר בגשם הראשון - מים יחדרו ללוח חשמל ויגרמו קצרים והפסקת פעולת המשאבות.

התיקון: קירוי מעל וסביב לוח החשמל.
עלות התיקון: כ- 4,000 ₪