ליקויי בניה ומודעות צרכנית

 
כראי לתהליכים צרכניים שעברו על החברה הצרכנית הקפיטליסטית, ניתן לראות את תחום בדק הבית ובקורת המבנים לאיתור ליקויי בניה.
תחום מתפתח זה של בדק בית שכלל לא היה קיים בארץ עד לפני כשלושים שנה, מדגים כיצד התפתחה המודעות הצרכנית של רוכשי הדירות עד להגיעה לידי מימוש על ידי חברות בדק בית המגישות לקבלן דו"ח מקצועי המכיל את ליקויי הבנייה והתכנון הקיימים בדירה.
בעבר הלא רחוק, הצרכן סמך על הסמכויות המקיפות אותו ובכללן על הסמכויות השירותיות והשיווקיות. כאשר נקנה מוצר והוצהר כתקין וראוי על ידי המוכר, נטה הצרכן להאמין כי כך הוא ולא לערער אחר הדבר. עם התפתחות המודעות הצרכנית בד בבד עם זכויות האזרח ומודעותו לחוק ומשמעויותיו התפתח תהליך בו הצרכן החל לבדוק ולבחון האם הוא אכן מקבל את השירות ואת המוצרים המובטחים לו. תחום הבינוי הוא תחום מורכב הדורש ידע מעמיק בכדי לבקר אותו.
הדייר לא יכול לדעת כיצד לוודא אם אכן הדירה שקיבל היא תקינה. כך התפתח הליך מוסדר בו מהנדסים מומחים בודקים דירות, בוחנים אותן לאור המפרט הטכני והתכניות שקיבלו הדיירים ובעיקר - משווים את הבנייה שנעשתה לתקנות התכנון והבנייה המחייבות את כלל הקבלנים הבונים בארץ. הצרכן קונה הדירות החל להבין כי זכותו ואף חובתו, לדעת ולהכיר באופן יסודי את מרכיבי הבנייה בדירתו וכיצד אלו עומדים לשרת אותו לאורך השנים לשם כך הוא מבצע למעשה תהליך של בדק בית (או ביקורת מבנה).
אם בעבר הצרכן חש סוג של אי-נעימות כשבא ותבע תיקון או שיפור של מוצר פגום שנמכר לו, הרי שכיום הצרכן מודע לכך שיש לו מעמד בפני עצמו. מעמד נחשב ומוגדר שמקנה לו זכויות ברורות המוגדרות בחוק. לקבל את השירות או את המוצר שהובטח לו אינו בגדר פריבילגיה ש'לא נעים' לדרוש את מימושה. מהלך זה של מעמד הצרכן הובל על ידי אמריקה הצפונית– אם כל מושג הצרכנות המודרני. ואכן, גם את ההליך הקרוי כיום בשמו העממי – בדק בית – החל וצבר תאוצה באמריקה. מזה זמן שאצל ידידתנו הגדולה, ביקורת מבנים לאיתור ליקויי בנייה היא הליך מחייב ופרוצדוראלי המתרחש בכל קנייה של דירה.
כאן בארץ, המצב עדיין רחוק מלהיות מוסדר ברמה כזו של הליך מחייב. עדיין אנו שומעים דיירים שפונים לחברות בדק בית ובקולם היסוס ודאגה כיצד יגיב מנהל העבודה בהיוודע לו שהזמינו מהנדס ביקורת מבנים. כאילו יש בכך פגיעה אישית והצהרה על כך שאינם בוטחים במקצועיות ואמינות הקבלן. ברגע שחשיבות בדיקה לאיתור ליקויי בנייה בעת שאחריות הקבלן עדיי בתוקף, תופנם ותהפוך להליך סטנדרטי, הסוסים מעין אלו ייעלמו מעצמם.
כשם שהמודעות הצרכנית הכללית מתפתחת ומתגבשת, כך הולכת ומתגבשת המודעות הצרכנית של דיירים לבדק בית.