ליקויי בניה

 
חוק המכר קובע כי ליקויי בניה הנם "אי התאמה" בין הקיים בדירה לבין: התקנים ותקנות הבניה, המפרט הטכני ותכניות הדירה. 
המשותף לכל אותם ליקויי בניה בדירה הנה העובדה כי נגרמו בשלב כלשהו בתהליך הבניה (לפניה, במהלכה או אחריה) והקבלן הוא המחויב על פי החוק בתיקונים. 
 
אילו סוגים של ליקויי בנייה ניתן למצוא בדירות חדשות?
לנוחיות הסיווג נחלק את ליקויי הבנייה לשלוש קבוצות עיקריות:

ליקויי בניה הקשורים לתכנון
ליקויי בניה הנובעים מתכנון – ליקויי בניה אלו מהווים כ- 50% מכלל ליקויי הבניה. ליקויי התכנון נובעים בד"כ מחוסר ניסיון בתכנון ומחוסר ידיעה והבנת התקנים והחוקים. ליקויים אלו גורמים לירידה בתפקוד הדירה.  ליקויי בניה גורמים לסכנה בטיחותית, בלאי מואץ, ירידה בערך הדירה, בתפקודה  ובאיכות החיים בה.לדוגמא: חלון בחדר שירותים הפונה למרפסת שירות, חדר ממ"ד קטן מהתקן, צפיפות כלים סניטריים בחדר האמבט וכד'. 

ליקויי בניה הקשורים לביצוע
ליקויי בניה הקשורים לביצוע – מהווים כ- 40 % מכלל ליקוי הבניה. ליקויים הקשורים בביצוע נוצרים כתוצאה מתיאום לקוי בין קבלני המשנה השונים העובדים תחת הקבלן (חשמל , אינסטלציה,ריצוף...) ומפיקוח כושל ולא מקצועי של מנהלי הפרויקט ומנהלי העבודה שאחראים על בקרת האיכות בפרויקט. 

לדוגמא: חדירת רטיבות לדירה, סדקים, טיח לא אחיד, מדרגות בריצוף, וכד' 

מוצרים וחומרים - מהווים מקור לכ- 10 % מכלל ליקוי הבניה. ליקויים אלו נובעים משימוש במוצרים באיכות ירודה  או לחלופין בלאי ורמת שחיקה גבוהה של המוצרים. 

לדוגמא: דלתות לא תקניות, זגוגיות שאינן בטיחותיות, ריצוף סוג ב', כלים סניטריים זולים.

להלן פיוט של מספר ליקויי בניה שכיחים:

מיהו האחראי לתיקון ליקויי בניה?

עפ"י חוק המכר חובת הקבלן לתקן כל ליקוי בניה הקיים בדירה.
ברוב המקרים אין לדייר את הידע המקצועי לזהות ליקויי בניה ואף כאשר 
הוא מצליח לאתר כאלו, אין ביכולתו להתמודד מול הקבלן.
גם כאשר הקבלן מתקן ליקוי, במקרים רבים התיקון קוסמטי בלבד ואינו
פותר את הבעיה באופן יסודי שלא יגרום להשנותה. 
על מנת להגן על הדייר, עיגן המחוקק בחוק המכר את התקופות בהן תחול אחריות הקבלן על כל אלמנט בדירה.
מבחינת הדייר, יש חשיבות גדולה לא להתמהמה ולהודיע לקבלן על כל ליקוי בניה הקיים בדירה. כך ניתן יהיה למנוע את התדרדרות המצב, לתקן ולעקוב אחרי כן כדי לוודא כי הליקוי תוקן כהלכה.
על ידי הזמנת מהנדס מומחה לביצוע בדיקה הנדסית מקיפה בדירה, מממש למעשה הדייר את הזכויות שקבע לו החוק - באופן המקסימלי.