ליקויי גמר

 
בשעה טובה הסתיים השלב הראשוני בבניית הבית.
השלד עומד והמערכות השונות הותקנו כהלכה.
אולם עתה מגיע תורו של שלב חשוב לא פחות והוא- 
שכבות הציפוי בבית כגון: ריצוף, טיח, צבע,חיפוי קרמיקה או שיש וכד'.
ליקויי בניה שונים הנוגעים לשלב זה נקראים בשם הכולל - ליקויי גמר.
מספר ליקויים לדוגמא: טיח גלי ומחוספס, סדקים ונימים בטיח, ריצוף 
בעל שברים בקצוות, מרצפות בגוון לא אחיד, קווים שאינם אחידים ועוד..
פעמים רבות מבחינים הדיירים בקלות בליקויים בריצוף ובטיח
משום שהדבר בולט לעין המחפשת רוגע ואסתטיקה בבית החדש.
אולם, בלי לדעת את התקנים הקובעים מפורשות את אחוז הסטיות והפגמים המותרים
בכל אלמנט בבית - מוותרים לבסוף על התיקונים שנראים אולי שוליים יחסית לבעיות
חמורות יותר.
מלבד עוגמת הנפש הנגרמת לדיירים, ישנה סכנה בהדרדרות והחרפת ליקויי הגמר
עד למצב שידרוש תיקונים רציניים.