ליקויי בניה אסתטיים

 
ליקויי בניה יכולים שלא לעמוד בניגוד לתקן מפורש או למפרט הטכני של הדירה אך עדיין  להוות "אי התאמה" כזו שהחוק מחייב את הקבלן לשאת באחריות עליה. כאן נכללים כל אותם פגמים הנובעים מביצוע רשלני של אלמנט מסוים בדירה ונקראים: ליקויים אסתטיים. פעמים רבות ליקויי בניה אסתטיים כאלו, שהתיקון שלהם מינורי וקל יחסית לביצוע, מהווים מטרד פסיכולוגי ממשי לדיירים. 
אמנם ליקויים אסתטיים אינם מסכנים את הדיירים, אינם מועדים להדרדרות מיוחדת ואף אינם פוגעים ממשית בערך הדירה אולם במיוחד כאשר מדובר בדירות חדשות הם עלולים לפגוע ברמת הסיפוק ושביעות הרצון של הדיירים במידה בולטת.
 
  • טיח שהושם בצורה רשלנית ולא אחידה
  • ריצוף ריצפה שסובל מגוונים שאינם אחידים 
  • סדקים נימיים קטנים בקירות
  • גבשושיות בגימור הקירות
  • צביעת קירות שאינה אחידה
  • ריצוף שהונח בעקמומיות שאינה מעל התקן אך נראית לעין