מונחי בדק בית

 
להלן מונחים הקשורים בתחום בדק בית וליקויי בניה. על כל הגדרה ניתן לקרוא בהרחבה.
אנו ,צוות ארד בדק בית מעוניינים שתכיר,תבין ותדבר בשפה משותפת. לכל מינוח בתחום בדק בית שכאן הוספנו מידע מפורט יותר וניתן להיכנס ולקרא בהרחבה או פשוט להרים טלפון לארד בדק בית ולשאול.
אנחנו כאן בשבילך!

איטום - חומרים המשמשים לאיטום נגד מים. אזורים החשופים לרטיבות כוללים מרפסות, חדרי רחצה, קירות חיצוניים המגיעים במגע עם האדמה, גגות. חומרי איטום לדוגמא: ביטומן, יריעות, טורוסיל, סיקה.

בדק בית - בדיקת מהנדס והוצאת חוות דעת מומחה לדירות, בתים ומבנים.

ביקורת מבנים - בדיקת מהנדס והוצאת חוות דעת מומחה לדירות, בתים ומבנים.

הלבשת דלת - "לייסטים" או רצועות המולבשות על גבי מלבן הדלת ומכסות את המרווח שבין המלבן לקיר.

הלבשת חלון - "לייסטים" או רצועות המולבשות על גבי מלבן החלון ומכסות את המרווח שבין המלבן לקיר.

חוות דעת מומחה - חוות דעת הנדסית המפרטת את הליקויים המנוגדים לחוקים השונים. בחוות דעת זו מצוטטים תקנים ותקנות רלוונטיות, את הדרוש לתיקון ואומדן עלויות לכל תיקון. חוות הדעת מלווה בהצהרה משפטית בדבר עדות שקר. על המהנדס הכותב חוות דעת כזו להיות בעל ניסיון של 10 שנים לפחות.

חוק המכר דירות - חוק קוגנטי המקנה לקונה זכות לתיקוני כל הליקויים בדירה במשך תקופות הבדק+האחריות.

חלונות - ליקויי בניה רבים קשורים לחלונות והתקנתם בהיותם מקור פוטנציאלי לבעיות איטום, חדירת רוחות, רטיבות ועוד.

ירידת ערך פסיכולוגית - ירידת ערך פסיכולוגית היא הפיצוי הכספי שתקבלו בגין ליקויי בניה חמורים שיקשו על מכירת הדירה שלכם.

מלבן דלת – מלבן הדלת כולל את המשקוף ושתי מזוזות הדלת. המלבן הוא המסגרת המקובעת לקיר או למשקוף העיוור. אל המלבן מחוברת הדלת.

מלבן חלון – מלבן החלון הנו המסגרת המקובעת לקיר או למשקוף העיוור. אל המלבן מחוברת כנף החלון.

מפרט טכני - מסמך בו מפורטים החומרים והעבודות שהקבלן יבצע בדירה.

פרוטוקול ראשון - הפרוטוקול בו הקבלן רושם את הליקויים שהקונה מוצא תוך כדי סיור בדירה.

פרוטוקול מסירה - הפרוטוקול בו הקונה עובר על הליקויים שתוקנו בפרוטוקול הראשוני ומציין אילו מהם תוקנו ואילו לא. זהו מעמד מסירת המפתח, בו הדייר מקבל למעשה את הדירה לרשותו.

רטיבות בקיר חיצוני בדירה - רטיבות המופיעה בקירות חיצוניים ונובעת מסיבות שונות.

שנת בדק - מונח שאינו מעוגן בחוק כלל. קבלנים רבים נוהגים לפנות לדיירים בתום השנה הראשונה למגוריהם בדירהעל מנת שיפרטו את הליקויים בהם נתקלו.

תכנית מכר - תכניות הנמסרות לקונה בחתימת חוזה. מדובר בתכנית אדריכלות כללית.

תקופת אחריות חוק המכר - תקופה של שלוש שנים המתווסת על תקופת הבדק בה הקבלן מחוייב לתקן ליקויים המתגלים לדייר. חובת ההוכחה בתקופה זו חלה על הדייר. כלומר, הדייר צריך להוכיח שהליקוי נגרם עקב עבודה לקוייה של הקבלן.

תקופת בדק - תקופה בה הקבלן מחוייב לתקן ליקויי בניה הקיימים בדירה. חובת ההוכחה בתקופה זו חלה על הקבלן. כלומר, במידה והקבלן טוען שהליקוי נגרם ע"י הדייר חובת ההוכחה חלה עליו (הקבלן). תקופות הבדק משתנות בהתאם לסוג הליקוי. לדוגמא: תקופת הבדק לאינסטלציה היא שנתיים.