מעקה וצנרת בגובה המאפשר טיפוס מסוכן

 
המיקום: אזור החנייה בבניין מגורים חדש בהוד השרון.

תיאור: מדובר בצנרת כיבוי אש וצנרת אספקת מים ראשית לבניין הממוקמת כנגד קיר הגובל עם כניסה לחניון. גובה הנפילה מהקיר אל תוך הרמפה הנו כ- 4 מטר. אי לכך בוצע מעקה בצורת קיר בגובה 1.05 מטר מהרצפה.

הליקוי: הצנרת שעוברת במקביל לקיר ומעקה הברזל סביב הצנרת הנם בגובה של כ- 50 ס"מ מהרצפה ומאפשרים טיפוס. ילד יכול בקלות לעלות על הצינור או מעקה הברזל ומשם לעלות על הקיר וחלילה ליפול אל תוך הרמפה (צניחה של כ- 4 מטר).

הסיבה: חוסר במחשבה נכונה בשלב התכנון.

ההשלכות: סכנה בטיחותית חמורה.

תקן: הליקוי מנוגד לתקן ישראלי 1142 למעקות שאליו מחוייב הקבלן.

התיקון: ביטול אפשרות טיפוס ע"י התקנת ארון לצנרת בגובה המעקה או הזזת תוואי המעקה.

עלות התיקון: כ- 10,000 ₪