מתי מומלץ לבצע ביקורת הנדסית?

 
ניתן לבצע בדק בית בנקודות זמן שונות החל מטרום קניית הדירה וכלה בסוף תקופת האחריות של הקבלן.  לרוב, רוכשי דירה מקבלן מזמינים בדק בית לאחר קניית הדירה.
מומלץ לבצע את הבדיקה בהקדם האפשרי ממועד מסירת הדירה,
זאת על מנת לא לאפשר לקבלן להתחמק מאחריות.
בנוסף, מצב ליקויי הבנייה הקיימים בדירה עלול להחמיר ולהביא לפגיעה 
באיכות החיים של הדיירים ולהוצאות תיקון מיותרות שהיה על הקבלן לשאת בהן.