צובר גז - ליקויים בטיחותיים

 

האם המושג "צובר גז" אומר לכם משהו? 
זהו אותו מיכל גז שמותקן לעיתים קרובות מתחת לאדמה המספק מצבור גז לכלל הצרכנים.

כאשר עשינו בדיקת בדק בית לשטחים משותפים בבנין באזור השרון ראינו עוד דוגמא לתכנון לקוי של מערכות הגז וכיבוי האש.

ראשית, מיקום מתקן הגז הותקן סמוך מדיי לשביל הולכי רגל ולא כפי שקובע התקן לצוברי גז - לפחות 1 מ' משביל הולכי רגל.
שנית , מאחורי ובצמוד לצובר הגז, הותקן ארון כיבוי אש המכיל את לב מערכת כיבוי האש של 5 בניינים.

במקרה של התלקחות אש מצובר הגז, לא תהיה גישה למערכת כיבוי האש!

ההשלכות: סכנה בטיחותית לדיירי הבניינים הסמוכים.

תקן: הליקוי מנוגד לתקן ישראלי 158.1 למיכלי גז.

התיקון: תכנון מחודש והזזת מיכל הגז.

עלות התיקון: כ- 30,000 ₪