רבדים של ליקויי בנייה

 

מאת: דינה הראלי

  
השקעה גדולה כל כך כרכישת דירה יכולה להיפגם ברבדים שונים בעטיים של ליקויי בנייה.
ליקויי בנייה אלו מתגלים בדרך כלל בצורה מוסדרת ומפורטת בהליך בדק בית שדייר מזמין ממהנדס מומחה חיצוני. אם נרצה לבדוק מהם הרבדים השונים שבהם יכולים ליקויי הבנייה לפגוע בדיירים, הרי שנהיה מחויבים לראות כרובד הראשון את קיומם של ליקויי הבנייה עצמם, במישור הטכני.
ליקויי בניה לדוגמא :מרצפות שאינן מפולסות, מעבר לקוי בין שטחים יבשים לרטובים, חלונות שאינם אטומים, מרחק קטן מדי בין האסלה לכיור, תריסים נעים ומרעישים ברוחות החורף, אלה ועוד רבים אחרים הם ליקויים המטרידים ומפריעים למהלך החיים התקין והשוטף בבית (ונמצאים תחת ההגדרה ליקויי בניה שיש לדרוש מהקבלן לתקן). פעמים רבות הדיירים אינם מודעים לכך שמטרד כל שהוא עמו הם מתמודדים בחיי היום יום בבית הוא למעשה ליקוי בנייה המנוגד לתקנים ולתקנות התכנון והבנייה.  פרוזדור צר מהנדרש בתקן יכול להכביד עד מאד התנהלות שגרתית בבית פעם בו מחליפים מדי פעם ריהוט, מסיעים עגלות ילדים ומעבירים גיגיות עמוסות בכבסים. דייירים רבים ילמדו להתמודד עם קושי זה ולא יעלו על דעתם כי הקבלן טעה בבנייה וכי גם במקרים שלא ניתן כרגע לשנות ולהרחיב את המעבר, הרי שמגיע להם לכל הפחות פיצוי כספי על חוסר הנוחות וירידת הערך שנגרמה לנכס.
ברמה הבאה נדון בתיקון ליקויי הבנייה. שאלת אחריות הקבלן על ליקויי בנייה שונים היא שאלה רווחת וחשובה. תקופות האחריות שונות לגבי אלמנטים שונים בדירה. לעתים תכופות אי הידיעה כי ליקויי בניה מסוים נמצא עדיין תחת אחריות הקבלן, מביאה את הדיירים להשקיע ולתקן את הדברים על חשבונם. יתרה מזו, ליקויי בנייה מסוים שקיים כיום, מועד להדרדר  ולגרום לליקוי בנייה נוסף.
כאן אנו מגיעים לרובד נוסף של ליקויי הבנייה והוא התדרדרות מצבה של הדירה עד לפגיעה ממשית בערכה. רטיבות שהולכת ומתפשטת עלולה לגרום לנזקים שקשה יהיה לתקנם; מישקים קטנים מדי עלולים לגרום עם הזמן לסדיקה של הריצוף וכן הלאה ליקויים שהזמן אינו מיטיב עמם- בלשון המעטה.      
רובד נוסף שנתייחס אליו כאן כולל במידה מסוימת את שלושת הראשונים. מדובר בעוגמת הנפש והמטרד הפסיכולוגי שאינם ניתנים לביטול, המתלווים לליקויי הבנייה. עוגמת נפש מתלווה לרובד הראשוני בו הדיירים הנרגשים, שלעתים מחכים זמן רב עד שהבנייה תסתיים  ויוכלו סוף סוף לעבור לדירה פרטית משלהם, נאלצים לחרוק שיניים מול דפקטים ובעיות שונות שסובבות אותם בביתם החדש. עוגמת נפש זו מלווה כמובן גם את הרובד השני שכולל עלות כלכלית הנובעת מתיקון ליקויים. בעוד עול המשכנתא מוטל על צווארם, מוצאים עצמם דיירים מוסיפים ומשלמים מכיסם לתיקון ושיפוץ. אם זה בגלל שאינם מודעים לכך שליקוי הבנייה הוא תחת אחריות הקבלן, או אם זאת משום שלא הזמינו במועד בדק בית לתיעוד הליקויים וכעת אין להם דרך להוכיח כי אכן מדובר בליקויי בנייה שהנובע מהבנייה עצמה ולא מרשלנות או תחזוק בעייתי שלהם את הבית.
וברמה השלישית, הרי עגמת הנפש של דייר הנאלץ למכור את דירתו בפחות משווי ערכה, היא ברורה.
הזמנת מהנדס מומחה ובעל ניסיון לעריכת ביקורת מבנים לאיתור ליקויי תחסוך ותפחית את המטרדים הנ"ל.