תקופת אחריות חוק המכר

 

בתום תקופת הבדק , זכאים הדיירים בדירות חדשות ל- 3 שנות אחריות נוספות המתווספות על כל תקופת בדק לפי סוגה השונה. ההבדל הגדול הוא בחובת ההוכחה. בעוד ובתקופת הבדק - הקבלן הוא האחראי המלא מבחינת החוק, הרי בתקופת האחריות חובת ההוכחה היא על הדייר.
כלומר, עתה על הדיירים להוכיח כי הליקוי עליו הם קובלים הוא באחריות הקבלן ולא נגרם למשל כתוצאה משימוש בלתי סביר שלהם בדירה, מהזנחה של הדירה ומרכיביה או מתחזוקה לוקה בחסר, כפי שצפוי הקבלן לטעון.
מכאן ברור כי יכולתו  של הדייר לדרוש ולקבל תיקון או פיצוי של ליקוי בניה חזקה לאין שיעור בתקופת הבדק לעומת תקופת האחריות הנוספת.