מנורות תקרה בעלות ווי תליה

 

המיקום: דירה חדשה ברמת אביב.

הליקוי: לא הותקנו ווי תלייה למנורות. עקב כך נמצאו מנורות רופפות בעת הבדיקה התלויות מחוטי החשמל שלהן בלבד.

הסבר: וו התלייה מחבר את גוף התאורה לתקרה. כאשר נמסרת דירה היא נמסרת בדרך כלל עם גופי תאורה פשוטים (בית מנורה). גופים אלו אמורים להיות תלויים, עפ"י חוק החשמל, באמצעות ווים.הסיבה: אי ידיעת התקן או שכחה.

ההשלכות: הוו מקבע את המנורה לתקרה. ללא הוו הדבר היחיד הקושר את גוף התאורה לתקרה אלו חוטי החשמל. חוטי החשמל אינם אמורים להחזיק גוף תאורה. אם החוטים נשרפים או מתבלים או לחלופין המנורה נמשכת כלפי מטה מאיזו שהיא סיבה היא תתנתק בקלות מהחוטים ועלולה ליפול על ראשו של אחד הדיירים. מדובר בנושא בטיחותי.

ואם יאמר הקבלן: "הרי בכל מקרה תרכיבו גופי תאורה חדשים כשתעברו לדירה החדשה..." זה יכול להיות נכון ויכול להיות שלא. וגם אם כן, לא בטוח שתחליפו את כולם וייתכן שאת אלה שתחליפו, תחליפו לאחר מס' חודשים ולא מייד. ובינתיים נשקפת סכנה.

תקן: חוק החשמל. חוק החשמל הנו למעשה מספר קבצים של הוראות בנושאים הקשורים לחשמל, בין היתר התקנת אביזרי תאורה. חוק זה הנו אחד מהחוקים אליהם כפוף המוכר/הקבלן כלפי הקונה.


התיקון: התקנת ווים בכל מנורות התקרה בדירה.
עלות התיקון: כ- 500 ₪