בדיקת שטחים ציבוריים ומסחריים

בדיקות לשטחים ציבוריים ומסחריים כוללים:1.    בניינימשרדים2.    מרכזיםמסחריים3.    מחסניםלוגיסטיים4.    מסעדותוחנויות5.    בנייניעירייה6.    בניינימשטרת ישראל7.    מבניםלהשקעה8.    מבניםיבילים9.    כלמבנה אחרבדיקות למבנים אלו נעשות בהתאמה לצרכי הלקוחולסוג המבנה.רוב המבנים הנ”ל יזדקקו לבדיקת מערכות חירוםנרחבת שתכלול בדיקת אינטגרצייה מלאה (תרחישי חירום שונים). תרחישים אלו יבוצעו גםבחיבור חשמל רגיל וגם במצב של הפסקת חשמל והפעלת הגנרטור.ברוב המבנים הנ”ל יינתן דגש על בעיות נגישותובטיחות כגון רום ושלח מדרגות, שילוט מתאים, תאורת חירום, פתחי מילוט, רוחבפרוזדורים, מבנה המעקות, חדרי מדרגות המהווים חללי מילוט מוגנים ועוד.בכל מבנה נדרשת בדיקה של פרטי האיטום. אם מדובר במבנה בעל חניון תת-קרקעי, יושם דגש עלפרטי איטום רלוונטיים כגון חדירות צנרת בתקרת החניון או איטום הקירות.דוגמא לפרטי איטום לקויים סביב חדירת צנרת בקירותחניון: ומתקרת החניון: והצילום התרמי:  להלן צילום תרמי המראה חדירת רטיבות מקיר החניון: להלן רטיבות מתקרת חניון: אם מדובר בגג שטוח, יינתן דגש על פרטי האיטוםהמרובים בגג כגון קופינג אטום למים, חדירות צנרת מתקרת הגג עם “מקל סבא”למניעת חדירת מים, בסיסים אטומים למתקנים השונים על הגג ועוד פרטים רבים.להלן דוגמא של היקוות שלוליות עקב שיפוע לקויבאיטום הגג:  להלן פרט איטום לקוי: רולקה ללא סרגל חיזוק: להלן איטום עם יריעות ביטומניות ללא רולקה(העגלה) כלל כנגד הקיר: במצב זה היריעות העולות ב- 90 מעלות ע”גהקיר ייסדקו ויחדירו רטיבות במשך הזמן. אלו מעט שבמעט מהדוגמאות שנמצאים במבנים מהסוגהנ”ל.

בין לקוחותינו

לקוחות

לייעוץ ראשוני צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

© 2020 כל הזכויות שמורות ארד בדק בית

בניית אתר – קידום אתרים AVINU

Call Now Button