תהליך בדק בית

 

צוות ארד בדק בית ערוך להעניק לדיירים לווי ושירות אישי החל מההתענינות בביצוע בדק בית,
ועד לסיום ביצוע התיקונים או הפיצוי. 
לאחר אלפי לקוחות שביצעו אלינו בדיקת ליקויי בנייה, אנו מודעים לכך שדו"ח מהנדס הנו השלב הראשון בלבד בתהליך בדק בית.
הליווי, ההדרכה והכוונה הנכונות בהמשך, חשובות לא פחות ולעתים אף יותר מהדו"ח עצמו.

על מנת לפשט את השלבים, ערכנו אותם בתרשים שלפניכם:

התקשרות עם מומחי ארד בדק בית  1800-22-550
קבלת ייעוץ מקצועי חינם ובהתאם לצורך קביעת מועד לביצוע  בדיקת ליקויי בניה
 
  {במקרה של דירה מקבלן מומלץ להכין למועד הביקור מפרט טכני ותכניות של הדירה}
 
ביצוע  בדק בית הנדסי ע"י מהנדס מומחה 
{משך הבדיקה תלוי בממצאים המתגלים במהלכה. טווח ממוצע בין שעה וחצי לשלוש שעות}    
 
עבודה משרדית מקיפה במהלכה נערך דו"ח הבדיקה ההנדסית:
מפורטים הליקויים ומקורותיהם, ציטוט התקנים והתקנות הרלוונטיים, פירוט התיקונים הנדרשים
ועלויותיהם על פי מחירונים מעודכנים, ציטוטים רלוונטיים מפסקי דין, שיבוץ תמונות ליקויי הבנייה
שצולמו במהלך הבדיקה.
 
העברת דו"ח ליקויי הבנייה ללקוח  {לא יאוחר משבוע ממועד ביצוע הבדיקה}
 
הדייר מעביר את דו"ח ליקויי הבניה לידי הקבלן.
בדו"ח מפורטים התיקונים הנדרשים, פיצויים כספים במידת הצורך ומשך הזמן לביצוע התיקונים.  
הדו"ח קביל בבית משפט ומחייב את הקבלן להגיב תוך פרק זמן סביר -  כשבועיים.    
 
הסכם עם הקבלן  חוסר הסכמהעם הקבלן. 
               
הקבלן מתקן את הליקויים
או מפצה כספית עבור אותם ליקויים
ו/או מפצה כספית עבור ליקויי בנייה שלא
ניתן לתקן.
במהלך התיקונים מומחי ארד בדק בית
זמינים לייעץבכל שאלה או אי הבנה עם הקבלן
 
 
 הפניית הדייר לייעוץ לעורך דין מומחה לליקויי בנייה. 
הייעוץ הנו חינם וכך
גם מכתב התראה לקבלן. 

  
אפשרות להזמנת בדיקה חוזרת
פניה לערכאות משפטיות - במקרה בו עדיין לא מושגת הסכמה עם הקבלן
{ מתרחש בערך ב-5% ממקרים}
במהלכה נבדקים תיקון הליקויים שנעשו על ידי הקבלן
ומונפק דו"ח בדק בית נוסף הכולל הוראות לתיקון אותם
ליקויי בנייה שלא תוקנו כנדרש. 
 
  
 דיון משפטי במהלכו ניתן על ידי צוות ארד בדק בית סיוע הכולל
שאלות הבהרה למומחי בית המשפט, עדות מומחה בדק בית
ותמיכה כוללת לפי התקדמות הדיון.
  
 פסק דין
 קביעת סך הפיצוי הכספי שעל הקבלן לשלם לדייר.